Все новости
ПОЭЗИЯ
24 Октября 2019, 20:24

В очереди за телом. Часть третья.

Ян ПИХЕТА, авторизированный перевод с польского языка Азат КУЖИН Jan PICHETA, autoryzowane tłumaczenie z języka polskiego Azat KUZHIN W kolejce po ciało Главы из книги

все кончено
już po wszystkim
* * *
теперь я знаю, что это значит
быть богомолом
ах
иметь бы чуть больше
пасть
* * *
teraz już wiem co znaczy
być modliszką
ach
mieć trochę tylko większą
paszczę
* * *
целую
перед зада
говорю
моя аптечка
* * *
całuję
przodek tyłeczka
mówię
moja apteczka
* * *
наперсток маленький
лодочка пупка ждет
гномик к веслам
* * *
naparstek mały
łódka pępuszka czeka
skrzacie do wioseł
* * *
вышла из изумления
бесценная застежка нагрудная
сосок торчащий
* * *
wyszła z podziwu
spinka bezcenna piersi
sutek wypięty
атлантида
как далеко
брожу по следам
твоих ягодиц
atlantyda
jak daleko
błądzę po śladach
twych pośladków
изумление
ах трепать
гребешок твоего петуха
чтоб запела
zachwyt
ach czesać pod włos
grzebyk twego koguta
żebyś zapiała
* * *
такое редкое очарование
ты сегодня произведение искусства
девушка с жемчужиной
люди на мосту
придорожная собачка
* * *
urok tak rzadko spotykany
jesteś dziś dziełem sztuki:
dziewczyna z perłą
ludzie na moście
przydrożny piesek
* * *
болел мой язык
когда ты доходила
болели мои ладони
которыми ты меня задержала
что бы я не уходил
болели у меня твои ноги
когда ты прошла
мимо
* * *
bolał mnie język
gdy dochodziłaś
bolały mnie dłonie
którymi mnie zatrzymałaś
żebym nie odchodził
bolą mnie twe stopy
gdy przeszłaś
obok
* * *
уздечка языка
будешь нежной
когда умыкнешь мою уздечку?
* * *
wędko języka
będziesz tak delikatna
że zwędzisz mi wędzidełko?
* * *
под твоими пальцами головастик клитора
превращается в маленькую жабку
такие лягушата прыгали по мне в парке костюшки
я боялся, что один из них попадет мне в рот
совершенно излишне
* * *
pod twymi palcami kijanka łechtaczki
przemienia się w małą ropuchę
takie ropuszki skakały po mnie w parku kościuszki
bałem się że któraś z nich wpadnie do mych ust
całkiem niepotrzebnie
* * *
полна благодати сна
раздета до вишни
на набухшем соске
* * *
łaskiś pełna snu
rozebrana do wiśni
na nabrzmiałym sutku
* * *
в первом порыве счастья
хотел подбежать к тебе
увидев тебя перед театром из трамвая
но закрытые двери остановили меня
понял насколько неуклюж человек
что хочет иметь дар проникания сквозь стены
* * *
w pierwszym odruchu szczęścia
chciałem szybko podbiec
ujrzawszy cię przed teatrem
ale powstrzymały mnie drzwi pędzącego tramwaju
zrozumiałem jak niezdarny jest człowiek
który pragnie daru przenikania ścian
* * *
как это все взыскательно
твой плюшевый мишка и другие игрушки
детства на диване по соседству
с еще теплым вибратором
и твои слова
– обожаю вас
когда ласкают мои пальцы
тебя изнутри
* * *
jakie to wszystko wymagające
twój miś i inne pluszaki
dzieciństwa na tapczanie obok
ciepłego jeszcze wibratora
i twoje słowa
– wielbię pana
gdy pieszczą moje palce
ciebie od środka
* * *
– а знаете
вы хорошо выглядите
с лысиной между моих бедер
могли бы остаться таким навсегда
как без ушей
хрущев
* * *
– a wie pan
że dobrze wygląda
z łysiną między ściśniętymi udami
mógłby pan tak na stałe
jak bez uszu
urban
* * *
когда ты испугалась
и не ответила на звонок мамы
подумал что обвинишь меня:
– это мой учитель, который все время
домогается моего оргазма
* * *
gdy przeraziłaś się
że nie odebrałaś telefonów od mamusi
pomyślałem że zrzucisz winę na mnie:
– to mój nauczyciel stale dopraszał się
mego orgazmu
* * *
– мы не встретимся сегодня
мама может вернуться
она любит удивлять меня
возвращаясь раньше, чем обещала
это было бы шоком для нее
если бы увидела меня в постели
с чуваком на 20 лет старше ее
– ты говоришь это так кокетливо
что я хотел бы увидеть реакцию твоей мамы когда она увидела бы нас в постели
естественно уже после всего
* * *
– dziś się nie spotkamy
może wrócić mama
lubi robić mi niespodzianki
wracając szybciej niż zapowiadała
byłby to dla niej szok
gdyby zastała mnie w łóżku
z facetem 20 lat starszym od niej
– mówisz to tak zalotnie
że chętnie zobaczyłbym reakcję mamy
gdyby nas zobaczyła w łóżku
naturalnie już po wszystkim
* * *
после всего этого
ты не должна больше говорить мне
святой отец
тем более что я потерял
среди твоей брошенной одежды
мою колоратку*
________________________
* Колоратка – белый съемный воротник священнослужителей в западных Церквях
* * *
po tym wszystkim
nie powinnaś już mówić do mnie
proszę księdza
zwłaszcza że zapodziała mi się
między twymi porzuconymi ciuszkami
moja koloratka
* * *
мне уже достаточно тебя от клитора
по горло
больше ничего не хочу
сбиваю пузыри
которые ты напердела
вчера
* * *
mam cię od łechtaczki
po dziurki w nosie
że nic już nie chcę
zbijam bąki
puszczane przez ciebie
wczoraj
* * *
трудно поверить
что есть бог
невероятно что жизнь
невероятно что тень отбрасывает
башня обжорства
невероятно что моя крайняя плоть
обвивает твои губы
и нет уже бога жизни
и башни чревоугодия
* * *
to nie do wiary
że jest bóg
to nie do wiary że życie
to nie do wiary że cień rzuca
wieża obżarstwa
to nie do wiary że mój napletek
oplatają twoje wargi
i nie ma już boga życia
i wieży obżarstwa
хайку на весну
как же подходят друг другу
лысая голова
бритый лобок
haiku dla wiosny
jakże do siebie
pasują goła głowa
wygolone łono
хайку на весну (II)
куда бы ты ни выбиралась
не покидай
своей раковины
haiku dla wiosny (II)
dokądkolwiek się
wybierasz nie opuszczaj
swojej muszelki
* * *
после твоих объятий остались у меня
синяки на правом трицепсе
и под левым локтем
совершенно разные
зеленоватый синяк на трицепсе
круглая как монета в пять злотых
под локтем вытянуто переходящий
в красную царапину
теперь я вижу твой оргазм
асимметричный
если бы я был Пифагором
нашел бы
тему для размышлений:
геометрия любви
* * *
po twych uściskach zostały mi
sińce na prawym tricepsie
i pod lewym łokciem
zupełnie inne
na tricepsie siniec zielonkawy
okrągły jak pięciozłotówka
pod łokciem podłużne
przechodzące w czerwień zadrapanie
teraz widzę jak szczytowałaś
niesymetrycznie
gdybym był herbertem
znalazłbym
temat do rozmyślań:
geometria miłości
* * *
и не думал
что я сначала стану дедушкой
(тем от палки)
не тем от внуков
моя опора
(та от горячих вафлей)
* * *
nie przypuszczałem
że najpierw stanę się dziadkiem
(tym od laski)
nie tym od wnuków
moja lasko
(ta od gorących lodów)
Часть вторая
Часть первая
Читайте нас: